Waldemar Jaroszewicz – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1970 - 1973 etatowy aplikant sądowy.

W roku 1973 złożył egzamin sędziowski.

W 1975 roku roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem SŁ 42/75

Od 1987 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Słupsku.

Pracując jako radca prawny obsługuje spółki prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą również w innych formach. Wielokrotnie występował jako pełnomocnik procesowy osób fizycznych. Jest członkiem rady nadzorczej spółki prawa handlowego. Zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym i gospodarczym. Będąc wieloletnim radcą prawnym największej polskiej firmy ubezpieczeniowej uzyskał bardzo duże doświadczenie w prawie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań, zadośćuczynień i rent od firm ubezpieczeniowych. Wielokrotnie cytowany w prasie lokalnej jako komentator i pełnomocnik poszkodowanych w procesach o odszkodowania i zadośćuczynienia. Biegle włada językiem angielskim.

Marcin Jaroszewicz – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2003-2006 etatowy aplikant sądowy.

W roku 2006 złożył egzamin sędziowski. Następnie zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Słupsku jako referendarz sądowy

W 2006 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem SŁ 311/06

Od 2007 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Słupsku. Jest także wspólnikiem Kancelarii Adwokacko – Radcowskiej z siedzibą w Gdyni

Pracując jako radca prawny obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, prywatne spółki prawa handlowego, spółki komunalne oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą również w innych formach. Wielokrotnie występował jako pełnomocnik procesowy osób fizycznych. Jest członkiem rady nadzorczej spółki prawa handlowego oraz etatowym radcą prawnym Biura Prawnego Urzędu Miasta Słupska. Specjalizuje w się w prawie cywilnym, gospodarczym i rodzinnym, w tym sprawach spadkowych. Interesują się ponadto tematyką ochrony dóbr osobistych. Biegle włada językiem angielskim

Joanna Reis – radca prawny

Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Wpisana na listę radców prawnych pod numerem KO - 840

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Radca prawny Joanna Reis zajmuje się w Kancelarii sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego.