Zasady rozliczeń

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej.

System wynagrodzenia kwotowego
Ustalana indywidualnie z klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

System wynagrodzenia zryczałtowanego
Okresowy tygodniowy, miesięczny, ustalany w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii.

System rozliczenia godzinowego
Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.