Zapewniamy sprawne poprowadzenie postępowania sądowego celem rozwiązania małżeństwa.

Gdy wymaga tego Klient Kancelarii z pełnym zaangażowaniem i determinacją dążymy do osiągnięcia korzystnego dla niego orzeczenia, w szczególności w zakresie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

  • sporządzamy i wnosimy pozwy o rozwód i odpowiedzi na pozwy o rozwód (z wyłącznej winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie)
  • wnosimy pozwy o separację;
  • reprezentujemy w Sądzie w postępowaniu o rozwód i separację;
  • pomagamy uzyskać alimenty na dzieci oraz od współmałżonka w wyroku rozwodowym oraz w miarę możliwości jeszcze w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego;
  • pomagamy w zakresie uzyskania pełni władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się stron, uzyskaniu żądanego przez Klienta Kancelarii miejsca zamieszkania małoletnich dzieci oraz swobodnych i pożądanych kontaktów z dziećmi
  • przeprowadzamy rozwód, gdy jeden z małżonków jest obcokrajowcem;
  • wstępujemy do już toczącego się postępowania sądowego;
  • prowadzimy negocjacje przedsądowe między małżonkami w zakresie wszelkich konsekwencji prawnych rozwodu;
  • odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości;